Tag: Thunderbolt

[email protected]. 22-06-2020. 17:54 Đánh giá MacBook Pro 13 2020 2.0GHz: Bàn phím cải tiến hiệu suất đổ hoạ tăng nhiều. Với bản cao cấp 4 Thunderbolt trong bài đánh giá này, Apple trang bị cấu hình khá ấn tượng khi mức cơ bản đã là bị bộ xử lý Intel Core i5 Ice Lake (i5-1038NG7), […]
[Win] Phần mềm [Giveaway] WinToUSB v5.6 – miễn phí license bản quyền sharemystudios Bình luận: Nhận thông báo Làm thế nào để cài đặt Windows từ USB hay sử dụng Windows To Go trên external hard drive, . USB flash drive hoặc Thunderbolt drive Hãy để WinToUSB giúp bạn điều đó Có gì đặc biệt […]